Acrygel Set - Tips UV

Acrygel Set - Tips - Nailisa - photo 7
Reference : AN15-22

Acrygel Set - Tips UV

Beschikbaarheid :

Op voorraad

151,25 €*

Excl. BTW:

125,00 €

Aantal :

share_through

Beschrijving:

Acrygel is een techniek tussen gel en hars. Acrygel wordt bewerkt met een vloeistof die "Cleaner" wordt genoemd en moet onder een lamp worden gekatalyseerd. 

Als de constructie klaar is en het vijlen is gedaan, kunt u de kleur van uw keuze aanbrengen in gel of in semi-permanente vernis. Een zeer glanzende afwerking zal uw werk afmaken. (Voorbeeld, Kristal afwerking met een kleverige resten of Glossy afwerking zonder kleverige resten). 


Deze Acrygel kit bevat alles wat u nodig heeft om uw applicatie te doen: 

(Klik op een item om de uitleg ervan te bekijken).

De technische producten:

De vloeistoffen:

De kleine uitrusting:

Aarzel niet, het wacht op u! 

ALLEEN VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK - Kan allergieën veroorzaken.

Buiten bereik van kinderen bewaren.

Draag beschermende handschoenen en een veiligheidsbril bij het gebruik van de producten.

In geval van oogcontact (irritatie): Verwijder alle contactlenzen. Spoel af met koud, helder water gedurende ten minste 10 minuten. Haal medische hulp indien nodig.

Bij huidcontact (irritatie): met veel water en zeep wassen. Bij klachten of irriterende symptomen, verdere blootstelling vermijden. Haal medische hulp.

Bij inslikken - schadelijk: Mond met water spoelen. Breng het slachtoffer in de frisse lucht en leg hem/haar in een comfortabele houding om te ademen. Als de vloeistof is ingeslikt en de blootgestelde persoon bij bewustzijn is, geef dan kleine hoeveelheden water te drinken. Stop als de blootgestelde persoon zich ziek voelt, want overgeven kan gevaarlijk zijn. Geen braken opwekken, tenzij op aanwijzing van een arts of de eerste hulp. Bij braken moet het hoofd laag worden gehouden, zodat het braaksel niet in de longen komt.
Als de persoon bewusteloos is, stop dan niets in zijn mond, leg de persoon in een zijwaartse veiligheidshouding en roep onmiddellijk medische hulp in. Houd de luchtwegen open en maak strakke kleding los.

Bij inademing - schadelijk: In de frisse lucht brengen of persoon naar de frisse lucht brengen om comfortabel te ademen. Bij geen ademhaling/onregelmatige ademhaling/stop ademhaling: geef voldoende kunstmatige beademing of bel de hulpdiensten.
Als de persoon bewusteloos is, leg hem dan in de zijligging en bel onmiddellijk een arts. Houd de luchtwegen open en maak de kleding los.

Recycle de inhoud/containers volgens de plaatselijke/regionale/nationale en internationale voorschriften.Gelijkaardige artikelen

Acrygel Set - Tips - Nailisa - photo 8

Verwijderingsset


48,40 €*

HT:

40,00 €


Acrygel Set - Tips - Nailisa - photo 9

Starter kit gel - sjablonen UV


151,25 €*

HT:

125,00 €


Acrygel Set - Tips - Nailisa - photo 10

Semi-permanente vernis kit + LED


199,65 €*

HT:

165,00 €


Acrygel Set - Tips - Nailisa - photo 11

UV nagelvormpen acrygel Kit


151,25 €*

HT:

125,00 €


Een mening schrijven

Cijfer:

Een vraag stellen

Acrygel Set - Tips - Nailisa - photo 20

This website uses cookies and gives you the control over what you want to activate. More details.