Aloha

Kleurgel Aloha - photo 7
Kleurgel Aloha - photo 8
Kleurgel Aloha - photo 9
Reference : AN25-119

Aloha - 5 gram

Beschikbaarheid :

Op voorraad
9,68 €

6,00 €*

Excl. BTW:

4,96 €

Aantal :

share_through

Beschrijving:

Mooie, mauve kleurengel, een essentiële kleur voor de lente of de zomer.

Polyester acrylate, urethane acrylate oligomer, glycol hema-methacryl-ate, benzoyl isopropanol, hydroxy-cyclo-hexyl phenyl ketone, trimethylolpropane triacrylate, silica, dipropylène glycol di-acrylate, modified polyether acrylate, Mica, CI77891, CI74260, CI60725, CI74160, CI77266, CI15985, CI15850, CI77492, CI77491, CI15510 1. Schadelijk bij inslikken.
 2. Irriterend voor de ogen, de huid en de ademhalingswegen.
 3. Buiten het bereik van kinderen houden.
 4. Schadelijk bij inslikken
 5. Vermijd contact met de huid.
 6. Risico op ernstig oogletsel.
 7. Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.
 8. Zeer vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.
 9. Op een koele plaats bewaren.
 10. Houd de container op een goed geventileerde plaats.
 11. Verwijderd houden van ontstekingsbronnen. Rook niet.
 12. Niet eten of drinken tijdens gebruik.
 13. Draag geschikte handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen / het gezicht.
 14. Veroorzaakt huidirritatie.
 15. Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
 16. Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 17. Kan de luchtwegen irriteren.
 18. Zeer vergiftig voor in het water levende organismen.
 19. Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.


Gelijkaardige artikelen

Kleurgel Aloha - photo 13

Nailspresso


9,68 €

6,00 €*

HT:

4,96 €


Kleurgel Aloha - photo 14

Iumi Gumi


9,68 €

6,00 €*

HT:

4,96 €


Kleurgel Aloha - photo 15

IGJ067


1,21 €

1,00 €*

HT:

0,83 €


Kleurgel Aloha - photo 16

Kleur gel Zwart 801


24,14 €

15,00 €*

HT:

12,40 €


Een mening schrijven

Cijfer:

Een vraag stellen

Kleurgel Aloha - photo 26

This website uses cookies and gives you the control over what you want to activate. More details.