Semi permanente lak - Opéra

Semi permanente lak - Opéra - photo 7
Semi permanente lak - Opéra - photo 8
Reference : AN04-087

Semi permanente lak - Opéra

Beschikbaarheid :

Op voorraad

18,09 €*

Excl. BTW:

14,95 €

Aantal :

share_through

Beschrijving:

Aliphatic urethane acrylate, Sucrose Benzoate, PEG-200 Dimethacrylate, Trimethylopropane Triacrylate, pentaerythrityl Tetramercaptopropionate, Benzoyl Isopropanol, Silica Caprylyl Silylate, CI15850, CI15880:1, CI77007, Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide, PPG-3 Glyceryl Ether Triacrylate, p-Hydroxyanisole



Veroorzaakt huid Kan een allergische huidreactie veroorzaken Veroorzaakt ernstige oogirritatie Schadelijk voor in het water levende organismen met lange duur Effecten Voorzorgsmaatregelen: Inademing / rook / gas / damp / spuitnevel vermijden. Was de handen grondig na gebruik Verontreinigde werkkleding mag de werkplek niet verlaten. Voorkom lozing in het milieu Draag beschermende handschoenen / beschermende kleding. BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Bij aanhoudende huidirritatie: arts raadplegen Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.


Gelijkaardige artikelen

Semi permanente lak - Opéra - photo 11

Semi permanente lak - NAVY


18,09 €*

HT:

14,95 €


Semi permanente lak - Opéra - photo 12

Semi permanente lak French Kiss


18,09 €*

HT:

14,95 €


Semi permanente lak - Opéra - photo 13

Semipermanente lak - Kalyan


18,09 €*

HT:

14,95 €


Semi permanente lak - Opéra - photo 14

VSP-00


18,09 €*

HT:

14,95 €


Een mening schrijven

Cijfer:

Een vraag stellen

Semi permanente lak - Opéra - photo 24

This website uses cookies and gives you the control over what you want to activate. More details.