Batida

Kleur gel Batida - photo 7
Kleur gel Batida - photo 8
Reference : AN04-028

Kleur gel Batida

Beschikbaarheid :

Op voorraad

9,68 €*

Excl. BTW:

8,00 €

Aantal :

share_through

Beschrijving:

Mooie beige nude gekleurde gel

Epoxydimethacrylate, Aliph. Urethanacrylate, Di-Hema Trimethylhexyl Dicarbamate, Ethoxylated Trimethylolpropane Triacrylate, 1-Hydroxy-Cyclohexylphenyl-Ketone , 2-Hydroxy-2-Methylpropiophenone, Silica Dimethyl Silylat, Diphenyl(2,4,5-Trimethylbenzoyl)Phosphinoxid, p-Hydroxyanisole, BHT, CI15985, CI45410, CI77266, CI77891 1. Schadelijk bij inslikken.
 2. Irriterend voor de ogen, de huid en de ademhalingswegen.
 3. Buiten het bereik van kinderen houden.
 4. Schadelijk bij inslikken
 5. Vermijd contact met de huid.
 6. Risico op ernstig oogletsel.
 7. Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.
 8. Zeer vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.
 9. Op een koele plaats bewaren.
 10. Houd de container op een goed geventileerde plaats.
 11. Verwijderd houden van ontstekingsbronnen. Rook niet.
 12. Niet eten of drinken tijdens gebruik.
 13. Draag geschikte handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen / het gezicht.
 14. Veroorzaakt huidirritatie.
 15. Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
 16. Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 17. Kan de luchtwegen irriteren.
 18. Zeer vergiftig voor in het water levende organismen.
 19. Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.


Gelijkaardige artikelen

Kleur gel Batida - photo 11

Shark


9,68 €*

HT:

8,00 €


Kleur gel Batida - photo 12

Kleurgel Zwart 801


9,68 €*

HT:

8,00 €


Kleur gel Batida - photo 13

Bois de rose


9,68 €*

HT:

8,00 €


Kleur gel Batida - photo 14

Lollipop


9,68 €*

HT:

8,00 €


Een mening schrijven

Cijfer:

Een vraag stellen

Kleur gel Batida - photo 24

This website uses cookies and gives you the control over what you want to activate. More details.