PRIVACYBELEID

In werkelijkheid van 01/01/2015

1. ALGEMEEN

1.1. Wanneer de consument zich op de Internetsite, zoals omschreven in de gebruiksvoorwaarden van de Site, inschrijft en/of een bestelling plaatst, verzamelt en verwerkt NAILISA persoonsgegevens van die consument.

1.2. Als verantwoordelijke voor de gegevensverwerking heeft NAILISA haar registratie bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer aangevraagd, waarbij zij onder nummer [aanvraag loopt nog] geregistreerd is. De verantwoordelijke persoon voor de gegevensverwerking bij NAILISA is mw. Mme Gris Isabelle. Met haar kan als volgt contact worden opgenomen:

Tel: 04/385.02.05

E-mail: isabelle.gris@nailisa.com

1.3. De consument geeft NAILISA uitdrukkelijk toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens overeenkomstig de Belgische en Europese wetgeving betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer binnen de omschreven grenzen van dit Privacybeleid.

 

2. AARD VAN DE VERWERKTE GEGEVENS EN DOELSTELLINGEN VAN DE GEGEVENSVERWERKING

Behandelactiviteiten: Standaardgegevens worden verzameld.

Er worden geen specifieke gegevens verzameld.

Nieuwsbrief / Direct Marketing

 • e-mailadres >> toestemming via dubbele opt-in registratie

Contact / legitieme interesse

 • Voornaam
 • naam
 • e-mailadres
 • telefoon
 • bericht

Bestelling / contract (facturering en levering)

 • Voornaam
 • naam
 • telefoon
 • Straat en
 • nummer
 • land
 • plaats
 • Postcode

2.1. De aard van de verwerkte persoonsgegevens De door NAILISA verwerkte gegevens zijn de volgende:

 • namen, voornamen, geboortedatums, postadressen, e-mailadressen en contactgegevens die bij de inschrijving en/of iedere bestelling verzameld worden;
 • informatie die tussen NAILISA en de consument uitgewisseld kan worden, met name per e-mail, over de uitvoering van het contract;
 • de bankgegevens die worden verzameld tijdens onlinebetalingen voor de uitvoering van deze betalingen en de terugbetalingen bedoeld in artikel 5.3 van de online Algemene Verkoopvoorwoorden.

De door de consument verstrekte persoonsgegevens worden opgeslagen in een bestand dat beheerd wordt door NAILISA en te allen tijde onder haar verantwoordelijkheid blijft.

2.2. Doeleinden van de verwerking van de persoonsgegevens NAILISA verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: - de uitvoering van de bestellingen, waaronder de uitgifte en eventuele inning van de facturen; - de informatie voor de consument over de door NAILISA geboden producten; - de reclame en de marketing, waaronder de verzending van papieren of elektronische nieuwsbrieven; - de communicatie voor aanbiedingen; - de realisering van marktonderzoeken. Voor de verwerking van persoonsgegevens van de consument is het volgende identificatienummer bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer verleend: VT005066844 (aanvraag loopt nog).

3. RECHT OP INZAGE, VERBETERING EN BEZWAAR

3.1. De betreffende personen kunnen te allen tijde NAILISA kosteloos vragen de gegevens die zij over hen bewaart, in te zien. Ze hebben het recht om te vragen dat onvolledige of onjuiste gegevens worden bijgewerkt of verbeterd. Op grond van gerechtvaardigde redenen kunnen ze bezwaar maken tegen de verwerking van de gegevens die hen betreffen, voor zover de uitvoering van de verplichtingen door NAILISA niet moeilijker wordt.

De consument kan te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens door NAILISA en dit kan ook voor de toekomst. In ieder geval worden de persoonsgegevens verwijderd indien de consument zijn inschrijving beëindigt of uiterlijk na afloop van een periode van 10 jaar vanaf de datum van de laatste bestelling door de consument.
In overeenstemming met de GDPR is op 25 mei 2018 in werking getreden, wordt de over u verzamelde informatie alleen voor Nailisa verwerkt. De ontvangers van deze gegevens zullen alleen het Nailisa-team zijn. U hebt het recht om de verwerking te beperken, te corrigeren, te porteren, te wissen of aan te vragen. U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens en hebt het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken door contact op te nemen met Nailisa (contactpersoon: Isabelle Gris). U hebt de mogelijkheid om een claim in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. Nailisa bewaart uw contactgegevens uitsluitend voor professionele doeleinden.

3.2. De betreffende personen kunnen de in dit onderdeel beschreven rechten uitoefenen door contact op te nemen met NAILISA via de onderstaande contactgegevens.

4. VEILIGHEID EN VERTROUWELIJKHEID

4.1. NAILISA maakt gebruik van alle redelijke middelen om de veiligheid en de vertrouwelijkheid van de door haar verwerkte persoonsgegevens te garanderen. Deze gegevens worden niet aan andere derden dan de partners van NAILISA overgedragen, behalve als dit noodzakelijk blijkt te zijn voor de uitvoering van een bestelling, als de betreffende persoon zijn toestemming gegeven heeft voor een dergelijke overdracht of als deze overdracht door een bevoegde autoriteit vereist is.

4.2. De consument verklaart dat hij ervan op de hoogte is en dat hij toestemming geeft voor het feit dat bedrijven van derden soms bepaalde gegevens gebruiken bij de technische prestaties voor een correcte werking en de actualisering van de Internetsite en de informatietools van NAILISA. Daarnaast kunnen de persoonsgegevens overgedragen worden aan tussenpersonen en financiële organisaties voor de uitvoering van de betalingen, zoals Atos Worldline.

5. BROWSERINFORMATIE

5.1. NAILISA verzamelt en bewaart bepaalde “bezoekersinformatie” in verband met de bezoekers van haar internetsite, zoals de naam van het domein en het adres van de hostcomputer vanaf welke ze toegang tot internet hebben, het internetprotocoladres (IP) van de gebruikte computer, de datum en het tijdstip waarop de site wordt bezocht en de URL's vanaf welke de bezoekers de site bereiken. Deze browserinformatie wordt niet gelinkt aan de gegevens waarmee de bezoekers geïdentificeerd kunnen worden en wordt na enige tijd vernietigd.

5.2. De browserinformatie wordt via cookies verzameld. Cookies zijn tekstbestanden die door de server van een webpagina op de harde schijf van een computer worden geplaatst. NAILISA gebruikt deze informatie om de bezoekfrequentie van haar site te analyseren en te meten en om de consument bepaalde functionaliteiten te bieden zoals. Daarnaast gebruikt NAILISA cookies om de via de Internetsite verspreide reclame naargelang de profiel van de consument op de doelgroep af te stemmen. Een browser kan zo ingesteld worden dat cookies geweigerd worden. De consument is er echter van op de hoogte dat bepaalde functionaliteiten van de Internetsite uitsluitend dankzij cookies gegarandeerd kunnen worden.

5.3. De verwerking van de in dit onderdeel beschreven browserinformatie kan door bedrijven van derden geschieden, zoals de Amerikaanse maatschappij Google Inc. via haar tool Google Analytics.

 

Naam

Term

Doel

Type

Uitgever

_pk_ses

30 minutes

Matomo (ex Piwik) wordt gebruikt door het Impuls CMS om anonieme gegevens te verzamelen en om het aantal bezoekers aan de eigenaar van de site te informeren.

Functioneel

Matomo

_pk_id

13 maanden

idem

Functioneel

Matomo

_pk_ref

6 maanden

idem

Functioneel

Matomo

_ga

24 maanden

Deze site maakt gebruik van een cookie van Google Analytics van derden om gebruikers te onderscheiden bij het verzamelen van informatie over de bezochte pagina's. Deze cookie helpt ons om verbeterpunten op onze website te identificeren

Commercieel

Google Anayltics

_gat

10 minutes

Deze externe cookie wordt gebruikt door Google Analytics om de snelheid van verzoeken naar zijn servers te controleren. Deze cookie helpt ons om verbeterpunten op onze website te identificeren.

Commercieel

Google Anayltics

_gid

24 uur

Het eerste deel analytics.js: gebruikt om gebruikers te onderscheiden.

Commercieel

Google Anayltics

chatImpStatus

Session

Deze impulsion cookie informeert de Instant Messaging-module (chat) als het chatvenster open is.

Comfort

Impulsion

chatImpUid

Session

Deze Impulsion cookie maakt de bediening van instant messaging (chat) mogelijk.

Comfort

Impulsion

PHPSESSID

Session

Deze interne cookie maakt het mogelijk om de informatie over elk bezoek op de site te beheren en om de belangrijkste functionaliteiten van de site te activeren. Deze cookie is essentieel voor het goed functioneren van de site. Deze cookie bevat geen persoonlijke informatie over de gebruiker, wordt alleen bewaard tijdens de duur van zijn bezoek en wordt verwijderd zodra de laatste zijn webbrowser sluit.

Functioneel

Impulsion

6. COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 heeft u het recht aanvullende informatie te vragen aan de gegevensbeschermingsautoriteit.

Adres: Rue de la Presse 35, 1000 Brussel.

Telefoon: +32 (0)2 274 48 00

Fax: +32 (0)2 274 48 35

E-mail:  contact(at)apd-gba.be
NAILISA is bekend onder goedkeuringsnummer HM003029484, en heeft zijn dossiers ingevuld met deze commissie onder de nummer VT005066844.

Privacybeleid - photo 14

This website uses cookies and gives you the control over what you want to activate. More details.