PRIVACYBELEID

In werkelijkheid van 01/01/2015

1. ALGEMEEN

1.1. Wanneer de consument zich registreert op de Website, en/of bij het bezoeken van de Website en het plaatsen van bestellingen, zoals gedefinieerd in de gebruiksvoorwaarden van de Website van de C.U.S., verzamelt en verwerkt NAILISA persoonlijke gegevens die op hem/haar betrekking hebben.

1.2. Als verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens heeft NAILISA een aanvraag tot registratie ingediend bij de gegevensbeschermingsautoriteit, waarbij NAILISA onder nummer HM003029484 is geregistreerd. De verantwoordelijke persoon voor de gegevensverwerking bij NAILISA is mw. Mme Gris Isabelle. Met haar kan als volgt contact worden opgenomen:

Tel: 04/385.02.05

E-mail: isabelle.gris@nailisa.com

1.3. De consument geeft NAILISA uitdrukkelijk toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens overeenkomstig de Belgische en Europese wetgeving betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer binnen de omschreven grenzen van dit Privacybeleid.

 

2. AARD VAN DE VERWERKTE GEGEVENS EN DOELSTELLINGEN VAN DE GEGEVENSVERWERKING

2.1. Verwerkingsactiviteiten: 

Standaardgegevens worden verzameld. Er worden geen specifieke gegevens verzameld.

Nieuwsbrief / Direct Marketing

 • e-mail adres >> uitdrukkelijke toestemming via dubbele opt-in inschrijving

 

Contact & andere legitieme belangen

 • volledige naam en achternaam
 • e-mailadres
 • telefoon
 • geboortedatum 


Bestel / contract 

(facturering en levering)

 • volledige naam en achternaam
 • telefoon
 • straat, nummer, land, stad, postcode
 • btw-nummer
 • alle andere informatie die tussen NAILISA en de consument kan worden uitgewisseld, met name per e-mail, over de uitvoering van de overeenkomst
 • bankgegevens die worden verzameld tijdens de online betalingstransacties voor de uitvoering van deze betalingsverrichtingen en retourtransacties als bedoeld in artikel 5.3 van de Algemene Voorwaarden voor Onlineverkoop: AV. De door de consument verstrekte persoonsgegevens worden vastgelegd in een bestand dat wordt gecontroleerd en te allen tijde onder de verantwoordelijkheid van NAILISA blijft.

2.2.  Doelstellingen van de verwerking van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden door NAILISA verzameld en verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • de uitvoering van opdrachten, met inbegrip van de uitreiking en eventuele invordering van facturen;
 • het informeren van de consument over de door NAILISA aangeboden producten;
 • Reclame en marketing, inclusief het versturen van papieren of elektronische nieuwsbrieven;
 • Communicatie van promotionele aanbiedingen;
 • Marktonderzoek.

3. RECHT OP INZAGE, VERBETERING EN BEZWAAR

3.1. De betreffende personen kunnen te allen tijde NAILISA kosteloos vragen de gegevens die zij over hen bewaart, in te zien. Ze hebben het recht om te vragen dat informatie die niet relevant, onvolledig of verboden is, wordt bijgewerkt, gecorrigeerd of verwijderd. Op grond van gerechtvaardigde redenen kunnen ze bezwaar maken tegen de verwerking van de gegevens die hen betreffen, voor zover de uitvoering van de verplichtingen door NAILISA niet moeilijker wordt.

De consument kan te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens door NAILISA en dit kan ook voor de toekomst. In ieder geval worden de persoonsgegevens verwijderd indien de consument zijn inschrijving beëindigt of uiterlijk na afloop van een periode van 10 jaar vanaf de datum van de laatste bestelling door de consument.
In overeenstemming met de GDPR is op 25 mei 2018 in werking getreden, wordt de over u verzamelde informatie alleen voor Nailisa verwerkt. De ontvangers van deze gegevens zullen alleen het Nailisa-team zijn. U hebt het recht om de verwerking te beperken, te corrigeren, te porteren, te wissen of aan te vragen. U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens en hebt het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken door contact op te nemen met Nailisa (contactpersoon: Isabelle Gris). U hebt de mogelijkheid om een claim in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. Nailisa bewaart uw contactgegevens uitsluitend voor professionele doeleinden.

3.2. De betreffende personen kunnen de in dit onderdeel beschreven rechten uitoefenen door contact op te nemen met NAILISA via de onderstaande contactgegevens.

3.3.  Gegevensbeschermingsautoriteit : Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - Tél: +3222744800 - Fax: +3222744835 - Email: contact@apd-gba.be.

3.4.  Wet van 30 juli 2018 + kaderwet.pdf

4. VEILIGHEID EN VERTROUWELIJKHEID

4.1. NAILISA maakt gebruik van alle redelijke middelen om de veiligheid en de vertrouwelijkheid van de door haar verwerkte persoonsgegevens te garanderen. Deze gegevens worden niet aan andere derden dan de partners van NAILISA overgedragen, behalve als dit noodzakelijk blijkt te zijn voor de uitvoering van een bestelling, als de betreffende persoon zijn toestemming gegeven heeft voor een dergelijke overdracht of als deze overdracht door een bevoegde autoriteit vereist is.

4.2. De consument verklaart dat hij ervan op de hoogte is en dat hij toestemming geeft voor het feit dat bedrijven van derden soms bepaalde gegevens gebruiken bij de technische prestaties voor een correcte werking en de actualisering van de Internetsite en de informatietools van NAILISA. Daarnaast kunnen de persoonsgegevens overgedragen worden aan tussenpersonen en financiële organisaties voor de uitvoering van de betalingen, zoals Atos Worldline.

5. COOKIES

5.1. NAILISA verzamelt en bewaart bepaalde “bezoekersinformatie” in verband met de bezoekers van haar internetsite, zoals de naam van het domein en het adres van de hostcomputer vanaf welke ze toegang tot internet hebben, het internetprotocoladres (IP) van de gebruikte computer, de datum en het tijdstip waarop de site wordt bezocht en de URL's vanaf welke de bezoekers de site bereiken. Deze browserinformatie wordt niet gelinkt aan de gegevens waarmee de bezoekers geïdentificeerd kunnen worden en wordt na enige tijd vernietigd.

5.2. De browserinformatie wordt via cookies verzameld. Cookies zijn tekstbestanden die door de server van een webpagina op de harde schijf van een computer worden geplaatst. NAILISA gebruikt deze informatie om de bezoekfrequentie van haar site te analyseren en te meten en om de consument bepaalde functionaliteiten te bieden zoals. Daarnaast gebruikt NAILISA cookies om de via de Internetsite verspreide reclame naargelang de profiel van de consument op de doelgroep af te stemmen. Een browser kan zo ingesteld worden dat cookies geweigerd worden. De consument is er echter van op de hoogte dat bepaalde functionaliteiten van de Internetsite uitsluitend dankzij cookies gegarandeerd kunnen worden.

5.3. De verwerking van de in dit onderdeel beschreven browserinformatie kan door bedrijven van derden geschieden, zoals de Amerikaanse maatschappij Google Inc. via haar tool Google Analytics.

 

Absoluut noodzakelijk cookies :

Naam Vervaldatum Doel Type Uitgever

_pk_ses

30 minuten

Matomo (voorheen Piwik) wordt door het CMS Impulsion gebruikt om anonieme gegevens te verzamelen en de site-eigenaar te informeren over het aantal bezoekers.

Strikt noodzakelijk

Matomo

_pk_id

13 maanden

dito

Strikt noodzakelijk

Matomo

_pk_ref

6 maanden

dito

Strikt noodzakelijk

Matomo

PHPSESSID

Sessie

Deze interne cookie wordt gebruikt om informatie over elk bezoek aan de site te beheren en om de belangrijkste functies van de site te activeren. Deze cookie is essentieel voor het goed functioneren van de site. Deze cookie bevat geen persoonlijke informatie over de gebruiker, wordt alleen opgeslagen voor de duur van het bezoek en wordt verwijderd zodra de gebruiker zijn of haar webbrowser sluit.

Strikt noodzakelijk

Impulsion

 

Analytic/marketing cookies :

Naam Vervaldatum Doel Type Uitgever

_ga

24 maanden

Deze website maakt gebruik van een Google Analytics cookie van een derde partij om gebruikers te onderscheiden bij het verzamelen van informatie over de bezochte pagina's.  Deze cookie helpt ons bij het identificeren van gebieden die voor verbetering vatbaar zijn op onze website.

Analytisch

Google Analytics

_gat

10 minuten

Deze cookie van een derde partij wordt door Google Analytics gebruikt om de snelheid van de verzoeken aan zijn servers te controleren.  Deze cookie helpt ons bij het identificeren van gebieden die voor verbetering vatbaar zijn op onze website.

Analytisch

Google Analytics

_gid

24 uur

Het eerste deel analytics.js: wordt gebruikt om gebruikers te onderscheiden.

Analytisch

Google Analytics

chatImpStatus

Sessie

Deze Impulsion cookie informeert de instant messaging module (chat) of het chatvenster geopend is.

Comfort

Impulsion

chatImpUid

Sessie

Deze Impulsion cookie maakt het mogelijk om instant messaging (chat) te laten werken.

Comfort

Impulsion

 

6. GEGEVENSBESCHERMINGSAUTORITEIT

Overeenkomstig de wet van 30 juli 2018 heeft u het recht aanvullende informatie te vragen aan de gegevensbeschermingsautoriteit.

Adres: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel.

Telefoon: +32 (0)2 274 48 00

Fax: +32 (0)2 274 48 35

E-mail:  contact(at)apd-gba.be
NAILISA is bekend onder goedkeuringsnummer HM003029484, en heeft zijn dossiers ingevuld met deze commissie onder de nummer VT005066844.

Privacybeleid - Nailisa - photo 14

This website uses cookies and gives you the control over what you want to activate. More details.