Gold Raspberry

Kleur Gel Gold Raspberry - Nailisa - photo 7
Kleur Gel Gold Raspberry - Nailisa - photo 8
Kleur Gel Gold Raspberry - Nailisa - photo 9
Reference : AN42-010

Kleur Gel Gold Raspberry

Beschikbaarheid :

Op voorraad

8,00 €*

Excl. BTW:

6,61 €

Aantal :

share_through

Beschrijving:

Frambozenkleurengel met gouden highlights

Aliphatic Urethanemethacrylate, Di‐HEMA Trimethylhexyl Dicarbamate, HEMA, ISOPROPYLIDENEDIPHENYL BISOXYHYDROXYPROPYL METHACRYLATE, Glass, Ricinus Communis, Diphenyl(2,4,6‐trimethylbenzoyl)phosphinoxid, 1‐Hydroxy‐cyclohexyl‐phenyl‐ketone, Silica, CI 73915, CI 77007, Mica, p‐Hydroxyanisole, CI77891ALLEEN VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK - Kan allergieën veroorzaken.

Buiten bereik van kinderen bewaren.

Draag beschermende handschoenen en een veiligheidsbril bij het gebruik van de producten.

In geval van oogcontact (irritatie): Verwijder alle contactlenzen. Spoel af met koud, helder water gedurende ten minste 10 minuten. Haal medische hulp indien nodig.

Bij huidcontact (irritatie): met veel water en zeep wassen. Bij klachten of irriterende symptomen, verdere blootstelling vermijden. Haal medische hulp.

Bij inslikken - schadelijk: Mond met water spoelen. Breng het slachtoffer in de frisse lucht en leg hem/haar in een comfortabele houding om te ademen. Als de vloeistof is ingeslikt en de blootgestelde persoon bij bewustzijn is, geef dan kleine hoeveelheden water te drinken. Stop als de blootgestelde persoon zich ziek voelt, want overgeven kan gevaarlijk zijn. Geen braken opwekken, tenzij op aanwijzing van een arts of de eerste hulp. Bij braken moet het hoofd laag worden gehouden, zodat het braaksel niet in de longen komt.
Als de persoon bewusteloos is, stop dan niets in zijn mond, leg de persoon in een zijwaartse veiligheidshouding en roep onmiddellijk medische hulp in. Houd de luchtwegen open en maak strakke kleding los.

Bij inademing - schadelijk: In de frisse lucht brengen of persoon naar de frisse lucht brengen om comfortabel te ademen. Bij geen ademhaling/onregelmatige ademhaling/stop ademhaling: geef voldoende kunstmatige beademing of bel de hulpdiensten.
Als de persoon bewusteloos is, leg hem dan in de zijligging en bel onmiddellijk een arts. Houd de luchtwegen open en maak de kleding los.

Recycle de inhoud/containers volgens de plaatselijke/regionale/nationale en internationale voorschriften.Gelijkaardige artikelen

Kleur Gel Gold Raspberry - Nailisa - photo 13

Kleur gel - Nude - 5 gr


8,00 €*

HT:

6,61 €


Kleur Gel Gold Raspberry - Nailisa - photo 14

Kleur gel - Pinky - 5 gr


8,00 €*

HT:

6,61 €


Kleur Gel Gold Raspberry - Nailisa - photo 15

Kleur gel - Tentation - 5 gr


8,00 €*

HT:

6,61 €


Kleur Gel Gold Raspberry - Nailisa - photo 16

Kleur gel - Angel - 5 gr


8,00 €*

HT:

6,61 €


Een mening schrijven

Cijfer:

Een vraag stellen

Kleur Gel Gold Raspberry - Nailisa - photo 25

This website uses cookies and gives you the control over what you want to activate. More details.