Kleur gel Holiday Time

Kleur gel Holiday Time - photo 7
Kleur gel Holiday Time - photo 8
Reference : AN42-030

Kleur gel Holiday Time

Beschikbaarheid :

Op voorraad
9,68 €

6,00 €*

Excl. BTW:

4,96 €

Aantal :

share_through

Beschrijving:

Holiday Time is een groene gel van metaalachtig water, die de vakantie inspireert!

Aliphatic Urethanemethacrylate, Di‐HEMA Trimethylhexyl Dicarbamate, 2‐hydroxyethyl methacrylate, ISOPROPYLIDENEDIPHENYL BISOXYHYDROXYPROPYL METHACRYLATE, 1‐Hydroxy‐cyclohexyl‐phenyl‐ketone, Aluminum, Diphenyl(2,4,6‐trimethylbenzoyl)phosphinoxid, Silica, Ricinus Communis, Triethyleneglycol Dimethacrylate, CI 74160, CI 74260, p‐HydroxyanisoleALLEEN VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK - Kan allergieën veroorzaken.

Buiten bereik van kinderen bewaren.

Draag beschermende handschoenen en een veiligheidsbril bij het gebruik van de producten.

In geval van oogcontact (irritatie): Verwijder alle contactlenzen. Spoel af met koud, helder water gedurende ten minste 10 minuten. Haal medische hulp indien nodig.

Bij huidcontact (irritatie): met veel water en zeep wassen. Bij klachten of irriterende symptomen, verdere blootstelling vermijden. Haal medische hulp.

Bij inslikken - schadelijk: Mond met water spoelen. Breng het slachtoffer in de frisse lucht en leg hem/haar in een comfortabele houding om te ademen. Als de vloeistof is ingeslikt en de blootgestelde persoon bij bewustzijn is, geef dan kleine hoeveelheden water te drinken. Stop als de blootgestelde persoon zich ziek voelt, want overgeven kan gevaarlijk zijn. Geen braken opwekken, tenzij op aanwijzing van een arts of de eerste hulp. Bij braken moet het hoofd laag worden gehouden, zodat het braaksel niet in de longen komt.
Als de persoon bewusteloos is, stop dan niets in zijn mond, leg de persoon in een zijwaartse veiligheidshouding en roep onmiddellijk medische hulp in. Houd de luchtwegen open en maak strakke kleding los.

Bij inademing - schadelijk: In de frisse lucht brengen of persoon naar de frisse lucht brengen om comfortabel te ademen. Bij geen ademhaling/onregelmatige ademhaling/stop ademhaling: geef voldoende kunstmatige beademing of bel de hulpdiensten.
Als de persoon bewusteloos is, leg hem dan in de zijligging en bel onmiddellijk een arts. Houd de luchtwegen open en maak de kleding los.

Recycle de inhoud/containers volgens de plaatselijke/regionale/nationale en internationale voorschriften.Gelijkaardige artikelen

Kleur gel Holiday Time - photo 11

Roubloff rond 2


7,87 €

5,00 €*

HT:

4,13 €


Kleur gel Holiday Time - photo 12

IGH057


1,82 €

1,00 €*

HT:

0,83 €


Kleur gel Holiday Time - photo 13

Iumi Gumi


9,68 €

6,00 €*

HT:

4,96 €


Kleur gel Holiday Time - photo 14

IGW141


1,82 €

1,00 €*

HT:

0,83 €


Een mening schrijven

Cijfer:

Een vraag stellen

Kleur gel Holiday Time - photo 24

This website uses cookies and gives you the control over what you want to activate. More details.