De verbruiker heeft het recht Nailisa te informeren dat hij van de aankoop afziet, zonder boete en zonder aangifte van reden, binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag na levering van de bestelling.

OPTIE: uitzondering, de verbruiker beschikt niet over dit recht indien de producten op maat gemaakt werden of gepersonaliseerd volgens de instructies van de verbruiker. Tijdschriften of modebladen. Producten die door hun natuur niet kunnen teruggezonden worden of van welke de verkoopdatum of houdbaarheid wordt overschreden.

Deze notificatie van het afzien van de bestelling moet schriftelijk gebeuren volgens de voorwaarden beschreven op de internet site van Nailisa.

De verbruiker die van het recht op afzien van de bestelling gebruik maakt verbind zich dit te doen volgens de voorwaarden van Nailisa betreffende de terug zending van de goederen die hij niet wil.

De verbruiker neemt de kosten en de terug zending risico’s op zich, behalve als hij kan aan tonen dat de geleverde producten niet overeenkomen met de bestelde producten. In dat geval neemt Nailisa de kosten op zich. Indien de verbruiker van zijn recht gebruik maakt en de producten terug stuurt zal Nailisa de betaalde prijs ten laatste 30 dagen na ontvangst van de producten bij Nailisa terugbetalen.

Nailisa behoudt zich het recht voor de terugzending of de terugbetaling te weigeren indien de terug gezonden producten beschadigd of geopend werden ( vloeistoffen, gels, semipermanente lakken enz;)  Indien de producten een kleine beschadiging ondergingen zal Nailisa een deel van de prijs in pro rata terug betalen.

Kan ik mijn bestelling terug sturen indien ik niet tevreden ben? Binnen welk termijn? - photo 14

This website uses cookies and gives you the control over what you want to activate. More details.